Pavlík a jeho příběh PAVLÍK

Vybráno z celkové částky
1 %

DOBRÝ DEN,

jsme rodiče dnes už 15. letého Pavlíka, který ve svých 4,5 letech utrpěl velmi vážný úraz hlavy a krční páteře, když byl sražen autem. Pavlík měl velmi rozsáhlé kraniocereberální trauma a kvadrusymptomatologie s těžším nálezem na pravostranných končetinách. Po zdlouhavé operaci a několika dnech v umělém spánku se ve FN Motol podařilo krční páteř stabilizovat pomocí dlah a šroubů. Následně mu byla provedena tracheostomie a sonda do žaludku.
Po deseti měsících intenzivní rehabilitace a lázeňských pobytech se nám podařilo odstranit trecheostomickou kanylu a následně byla odstraněna i sonda z žaludku. Následky dopravní nehody bohužel zůstanou… Pavlík má postižený zrak, narušené centrum rovnováhy, problémy s dýcháním a po zbytek života bude odkázán na invalidní vozík a pomoc druhých.

Pavlík je veselý, trpělivý a cílevědomí kluk, který je v 9. třídě základní školy při Jedličkově ústavu v Liberci, kde má asistenta pedagoga po celou dobu výuky. Ve škole má rád matematiku, chemii a cizí jazyky. Ve volném čase se věnuje lukostřelbě, Boccie a snaží se hrát na kytaru a ukulele.

Pavlův zdravotní stav vyžaduje pravidelnou rehabilitaci, ergoterapii a péči psychologa. Zajištění potřebné podpory, např. speciálních kompenzačních pomůcek, rehabilitační a jiné odborné péče, je mnohdy hodně nákladné, a navíc jde často mimo rámec zdravotního pojištění.


MALÝ VELKÝ HRDINA

Nás rodiče tak neustále motivuje vytvářet mu podmínky, které si zaslouží, a moc si přejeme, aby měl plnohodnotný život…

S díky a úctou Jana, Pavel a Pavlík Astalošovi

Číslo transparentního účtu 1387888335/2700

Variabilní symbol SPZ 9938

PŘI PLATBĚ PROSÍM ZADEJTE DAROVANOU ČÁSTKU​
pavel
Tato funkce je na stránkách omezena.